Przeskocz do treści

Postęp w medycynie jest i był czymś nieuniknionym

Postęp w medycynie jest i był czymś nieuniknionym, oczywiście niejednokrotnie nie dostrzegamy tego jak wiele się zmieniło w ostatnim czasie a co najważniejsze do czego uzyskaliśmy adekwatny dostęp. Medycyna jako dziedzina cały czas podąża w kierunku znalezienia rozwiązania, metody i sposobu leczenia, ewentualnie innej techniki jakiej zastosowanie w konkretnym co do tego celu oraz założeniu ma uzasadnione do tego podstawy. Pewnie, że medycyna potrzebuje i oczekuje rozwoju, jednocześnie spostrzeganie jej przez taki właśnie pryzmat ma uzasadnione podstawy by spojrzeć na nią z dużo większej perspektywy a mianowicie przez pryzmat adekwatnych zmian jakich zastosowanie niesie za sobą uzasadnione podstawy. Obecnie medycyna docenia potencjał niekonwencjonalnych metod, farmakologii i najnowszych osiągnięć w zakresie innowacyjnych technologii, zwłaszcza w tym ostatnim przypadku można mówić o największym progresie. Dzięki postępowi w medycynie udało się wynaleźć wiele optymalnych sposobów, metod leczenia i koncepcji do których medycyna jako dziedzina oraz nauka cały czas dąży.